Psikometrik Değerlendirme Hizmetleri

  • Zeka Testleri (WİSC-R, Stanford Binet)
  • Gelişim Testleri (Denver, AGTE)
  • Görsel Algı ve Dikkat Testleri (Frostig, Bender-Gestalt)
  • Okul Olgunluğu Ölçeği (Metropolitan)
  • Psiko- Eğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R)

Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Asperger Sendromu

Okul Olgunluğu

Okul Başarısızlığı

Okula Hazırlık (Okuma Yazma Eğitimi)

Gelişim Gerilikleri

Psikolojik Danışmanlık

Reklamlar